stijl je huis monique

Disclaimer

De website van Stijl je huis is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stijl je huis,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Stijl je huis sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stijl je huis of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stijl je huis te kunnen raadplegen.

Stijl je huis mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stijl je huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stijl je huis geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Stijl je huis staan links naar websites van derden. Stijl je huis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stijl je huis blijven te allen tijde voorbehouden aan Stijl je huis. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stijl je huis.

OVER STIJL JE HUIS

CONTACT

Holterweg 126
7434 PB Lettele
info@stijljehuis.nl
06 – 29 40 78 92